Rejestracja
Osobiście na miejscu lub telefonicznie pod numerem:
+48 52 328 95 70
Adres
ul. Kurpińskiego 12/12a/13

85-092 Bydgoszcz

Poradnie
Alergo-vita oferuje poradnie
Godziny pracy
Poniedziałek – Czwartek07:30–19:00
Piątek7.30 – 15.00
Sobota, niedzielaNieczynne

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Vita Sp. z o.o., 85‑096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/12a/13a
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
Z poważaniem
Alergo-Vita Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla byłych pacjentów

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Vita Sp. z o.o., 85‑096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/12a/13a
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
Z poważaniem
Alergo-Vita Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna formularz kontaktowy www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Vita Sp. z o.o., 85‑096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/12a/13a,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne

Klauzula informacyjna na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alergo-Vita Sp. z o.o., 85‑096 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 12/12a/13a
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – alergo-vita.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej alergo‑vita.pl
 • Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej alergo-vita.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.alergo-vita.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej alergo-vita.pl oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych